Vanzare

Buna ziua!
Am mostenit un teren impreuna cu verisorii mei Am intabulat terenul si vreau sa vand partea mea Cum se procedeaza mai departe?

One thought on “Vanzare

 1. Bună ziua,

  Trebuie făcut un act de dezmembrare care presupune întocmirea documentaţiei cadastrale de către un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezultă în urma dezlipirii şi încheierea unui act notarial de dezmembrare la notarul public.
  Pentru actul de dezmembrare onorariul minimal perceput, potrivit Anexei 1 pct. 7 din Ordinul nr. Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei este de 300 lei + 75 lei /imobil rezultat primul exemplar și 20 de lei pt. fiecare exemplar în plus, iar pentru informații în legătură cu documentația cadastrală contactați un expert cadastrist.

  Acte necesare pentru dezmembrare:
  – actele de identitate ale părţilor (carte de identitate, paşaport, buletin de identitate);
  – acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  – certificat fiscal, în termen de valabilitate, emis pe numele proprietarului de către Administraţia Financiară;
  – doar dacă în urma dezmembrării rezultă mai mult de două loturi – certificat de urbanism în termen de valabilitate;
  -documentaţia cadastrală (“cadastrul”, întocmit de un expert cadastral şi încheierea de intabulare în cartea funciara a bunurilor imobile);
  – extras de carte funciară pentru autentificare care se obţine numai prin intermediul biroului notarial la cererea proprietarului şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  – doar pentru persoanele juridice: certificat de înregistrare, act constitutiv, hotărâre AGA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*