Succesiune

Buna ziua! Bunica mea a decedat de curând, are un apartament pentru care deja a fost făcută succesiunea după bunicul meu (bunica are o parte și tata are o parte). Tata a decedat și el, iar acum nepoții (3) trebuie sa facă succesiunea. Cum se procedează? De asemenea, din partea tatălui meu are și mama parte? Mulțumesc!

One thought on “Succesiune

 1. Bună ziua,

  Trebuie să vă prezentați la notarul public și să depuneți cererea de deschidere a procedurii succesorale împreună cu documentele necesare acesteia.
  Acte necesare la dezbaterea succesiunii in cadrul procedurii notariale:
  1. Cererea – se completeaza in fata notarului public. Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului;
  2. Actele de stare civila: (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie);
  3. Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si certificate de atestare fiscala eliberate de Primarie (Directia de Taxe si Impozite Locale) si Administratia Financiara, referitoare la bunurile mobile si imobile ale defunctului;
  4. Doi martori în completarea probelor privind existenta mostenitorilor;
  5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare în forma autentica;
  7. Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a intocmit un astfel de act.
  Soția supraviețuitoare vine la moștenire în calitate de moștenitor legal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*